فایل های دسته بندی خدماتی و آموزشی - صفحه 2

کارآفرینی آموزشگاه رانندگي

کارآفرینی آموزشگاه رانندگي

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توجیهی بررسی ايجاد مجتمع خدمات فناوري اطلاعات

طرح توجیهی بررسی ايجاد مجتمع خدمات فناوري اطلاعات این محصول در قالب ورد (WORD) و قابل ویرایش در 23 صفحه تهیه شده است.

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح کارآفرینی درباره ایجاد مکانهای اطلاع رسانی

طرح کارآفرینی درباره ایجاد مکانهای اطلاع رسانی این محصول در قالب ورد (WORD) و قابل ویرایش در 24 صفحه تهیه شده است.

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح کارآفرینی درباره سازمان بین المللی کار

طرح کارآفرینی درباره سازمان بین المللی کار این محصول در قالب ورد (WORD) و قابل ویرایش در 25 صفحه تهیه شده است.

قیمت : 3,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح کارآفرینی زنان کارآفرین در طول تاریخ

طرح کارآفرینی زنان کارآفرین در طول تاریخ این محصول در قالب ورد (WORD) و قابل ویرایش در 109 صفحه تهیه شده است.

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توجیهی درباره تامين مالي طرحهاي تامين اجتماعي

طرح توجیهی درباره تامين مالي طرحهاي تامين اجتماعي این محصول در قالب ورد (WORD) و قابل ویرایش در 32 صفحه تهیه شده است.

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح کارآفرینی درباره تأسیس کارخانه بخاری

طرح کارآفرینی درباره تأسیس کارخانه بخاری این محصول در قالب ورد (WORD) و قابل ویرایش در 44 صفحه تهیه شده است.

قیمت : 4,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

درباره تاثیر آموزش کار آفرینی بر رشد کسب و کارهای جدید

تاثیر آموزش کار آفرینی بر رشد کسب و کارهای جدید این محصول در قالب ورد (WORD) و قابل ویرایش در 22 صفحه تهیه شده است.

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح کارآفرینی درباره دفتر خدمات ارتباطی و امور مشترکین تلفن همراه

طرح کارآفرینی درباره دفتر خدمات ارتباطی و امور مشترکین تلفن همراه این محصول در قالب ورد (WORD) و قابل ویرایش در 16 صفحه تهیه شده است.

قیمت : 2,300 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی