فایل های دسته بندی پزشکی - صفحه 7

هماتولوژی تشخیصی (زبان اصلی)

هماتولوژی تشخیصی (زبان اصلی) فایل pdf با بهترین کیفیت

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب اختلالات انعقاد خون به زبان اصلی

کتاب اختلالات انعقاد خون به زبان اصلی فایل pdf با بهترین کیفیت

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه تایپ شده ، داخلی_جراحی_تنفس

جزوه تایپ شده ، داخلی_جراحی_تنفس فایل pdf با بهترین کیفیت

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

چگونگی گزارش مورفولوژی RBC با توجه به اندیکسهای دستگاه و مشاهدات در لام خون محیطی

فایل PDF فوق مربوط است به چگونگی گزارش مورفولوژی RBC با توجه به اندیکسهای دستگاه و مشاهدات در لام خون محیطی

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

خلاصه مجموعه کتاب های برونر و سودارث برای درس داخلی جراحی پرستاری(اسم کتاب )

خلاصه مجموعه کتاب های برونر و سودارث برای درس داخلی جراحی پرستاری فایل pdf با بهترین کیفیت

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تصويربرداری تشخيص سرطان پستان و راهنمايی درمانی به زبان اصلی

تصویربرداری تشخیص سرطان پستان و راهنمایی درمانی به زبان اصلی

قیمت : 500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه انگل شناسي پزشكي (كرم ها بخش نماتودها) دانشگاه تهران

جزوه انگل شناسي پزشكي (كرم ها بخش نماتودها) دانشگاه تهران با بهترین کیفیت pdf

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب Clinical Neurology نوشته Simon و Aminoff و Greenberg - ویرایش دهم (2018)

کتاب Clinical Neurology نوشته Simon و Aminoff و Greenberg - ویرایش دهم (2018)

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات چند گزینه ای آناتومی، جنین شناسی، بافت شناسی

دانلود سوالات چند گزینه ای آناتومی، جنین شناسی، بافت شناسی

قیمت : 500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12قبلی · بعدی