فایل های دسته بندی برق، الکترونیک، مخابرات - صفحه 9

خلاصه درس حفاظت پیشرفته در سیستم های قدرت دکتر صادقی راد

خلاصه درس حفاظت پیشرفته در سیستم های قدرت دکتر صادقی راد

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل تمرین کتاب نظریه و کاربرد های مدارهای میکروالکترونیک Sedra و Smith - ویرایش پنجم

حل تمرین کتاب نظریه و کاربرد های مدارهای میکروالکترونیک Sedra و Smith - ویرایش پنجم

قیمت : 3,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل تمرین کتاب سیستم های مخابراتی Haykin - ویرایش چهارم

حل تمرین کتاب سیستم های مخابراتی Haykin - ویرایش چهارم

قیمت : 3,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل تمرین کتاب میکروویو و طراحی سیستم های بی سیم Pozar

حل تمرین کتاب میکروویو و طراحی سیستم های بی سیم Pozar

قیمت : 2,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل تمرین کتاب پردازش سیگنال و سیستم های خطی Lathi - ویرایش اول

حل تمرین کتاب پردازش سیگنال و سیستم های خطی Lathi - ویرایش اول

قیمت : 4,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

زندگینامه توماس ادیسون

فایل مقاله و تحقیق زندگینامه توماس ادیسون

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه ی مدار های آنالوگ استاد صفریان دانشگاه شریف

جزوه ی مدار های آنالوگ استاد صفریان دانشگاه شریف مناسب برای رشته های برق و الکترونیک و ..

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه ی الکترومغناطیس دانشگاه شریف

جزوه ی الکترومغناطیس دانشگاه شریف مناسب برای رشته های برق و الکترونیک جزوه دست نویس با کیفیت خوب است

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺳﺎزي ، میانترم برنامه نویسی دانشگاه شریف به صورت تستس

میانترم ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺳﺎزي دانشگاه شریف به صورت تستی برای رشته های مهندسی

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14قبلی · بعدی