فایل های دسته بندی کتابداری - صفحه 1

پاورپوینت درباره کتابشناسی

پاورپوینت درباره کتابشناسی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی مشارکت علمی کتابداران ایرانی در سطح بین‌المللی

از عوامل مهم پیشرفت یک رشته علمی، توان پژوهشی و کیفیت مقاله‌های چاپ شده در سطح ملی و بین-المللی است که توانایی رقابت آن رشته را در سطح جهان نشان می¬دهد.

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

انواع پژوهش در پژوهش در عمليات

انواع پژوهش در پژوهش در عمليات

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل