فایل های دسته بندی مکانیک - صفحه 6

پروژه پایانی درس انتقال حرارت تشعشع

بررسی تاثیرات جنس و هندسه صفحات بر انتقال حرارت تشعشع میدان نزدیک

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب مقدمه ای بر مکانیک هامیلتونی Castillo سال انتشار (2018)

کتاب مقدمه ای بر مکانیک هامیلتونی Castillo سال انتشار (2018)

قیمت : 2,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب اجزا ماشین در طراحی مکانیکی Mott و Vavrek و Wang - ویرایش ششم (2018)

کتاب اجزا ماشین در طراحی مکانیکی Mott و Vavrek و Wang - ویرایش ششم (2018)

قیمت : 3,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب مکانیک مهندسی - استاتیک Plesha و Gray و Costanzo - ویرایش اول

کتاب مکانیک مهندسی - استاتیک Plesha و Gray و Costanzo - ویرایش اول

قیمت : 2,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب هدایت حرارتی Kakac و Yener و Naveira-Cotta - ویرایش پنجم (2018)

کتاب هدایت حرارتی Kakac و Yener و Naveira-Cotta - ویرایش پنجم (2018)

قیمت : 2,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب سیستم ها و کاربردهای ذخیره انرژی حرارتی Dincer و Rosen - ویرایش دوم

کتاب سیستم ها و کاربردهای ذخیره انرژی حرارتی Dincer و Rosen - ویرایش دوم

قیمت : 2,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب انتقال حرارت پیشرفته Naterer - ویرایش دوم (2018)

کتاب انتقال حرارت پیشرفته Naterer - ویرایش دوم (2018)

قیمت : 2,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب اصول مکانیک مواد کامپوزیت Gibson - ویرایش چهارم (2016)

کتاب اصول مکانیک مواد کامپوزیت Gibson - ویرایش چهارم (2016)

قیمت : 2,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آموزش تعمیر بخاری تیبا

دستور العمل آموزشی تعمیر و تعویض قطعات سیستم بخاری تیبا

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11قبلی · بعدی