فایل های دسته بندی ریاضی - صفحه 6

ترجمه فارسی فصل 2، 3 و 4 کتاب استنباط آماری کاسلا برگر

ترجمه فارسی فصل 2، 3 و 4 کتاب استنباط آماری کاسلا برگر به تعداد 223 صفحه pdf

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل تمرین کتاب سیستم های صف Kleinrock و Gail - جلد اول (نظریه)

حل تمرین کتاب سیستم های صف Kleinrock و Gail - جلد اول (نظریه)

قیمت : 2,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل تمرین کتاب روش های ریاضی برای علوم فیزیکی Boas - ویرایش سوم

حل تمرین کتاب روش های ریاضی برای علوم فیزیکی Boas - ویرایش سوم

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل تمرین کتاب اندازه گیری ها و انتگرال های اسچیلینگ – ویرایش های اول و دوم

حل تمرین کتاب اندازه گیری ها و انتگرال های اسچیلینگ – ویرایش های اول و دوم

قیمت : 2,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل تمرین کتاب مقدمه ای کاربردی بر ریاضیات گسسته و ترکیبی Grimaldi - ویرایش پنجم

حل تمرین کتاب مقدمه ای کاربردی بر ریاضیات گسسته و ترکیبی Grimaldi - ویرایش پنجم

قیمت : 2,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل تمرین کتاب احتمال Pitman

حل تمرین کتاب احتمال Pitman

قیمت : 2,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ریشه گیری دوم و سوم اعداد

در این مبحث به ریشه دوم و سوم اعداد می پردازیم

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل تمرین کتاب جبر McCallum - ویرایش دوم

حل تمرین کتاب جبر McCallum - ویرایش دوم

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل تمرین کتاب مثلثات Young - ویرایش سوم

حل تمرین کتاب مثلثات Young - ویرایش سوم

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11قبلی · بعدی